logo

project management

Wij zorgen ervoor dat uw project  volgens plan, inzichtelijk en overzichtelijk verloopt. Wij verliezen uw wensen en  budget zeker niet uit het oog.

Wij letten op het budget.

Een budget overschrijden is niet zo moeilijk; er binnen blijven wel. Wij zorgen ervoor dat het totaalpakket binnen de opgestelde begroting blijft. Een budget aanpassen is een keuze van de opdrachtgever, en niet van ons.

Wij letten op de planning.

Wij zorgen ervoor dat het project volgens afgesproken tijdschema verloopt zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De regie van het project zal op basis van urenregistratie worden uitgevoerd.  Dit traject verdelen we in de volgende stappen:

– Ontwerp
– Voorbereiding
– Uitvoering
– Oplevering
– Nazorg

Meer informatie?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur een mail naar: info@wiggersprojectbureau.nl